poniedziałek, 6 czerwca 2016

Noc w Bibliotece w Mogilnie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie włączyła się w obchody Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2016 i zorganizowała zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych ze Strzelec i z Wylatowa (dla uczniów z Wylatowa była to już szósta Noc w Bibliotece).Dzieci przybyły do sali sportowej "Sokół" w Mogilnie, która w niedługim czasie zostanie przebudowana na potrzeby biblioteki. Czekała na nie moc atrakcji. Po powitaniu, podczas którego wyjaśnione zostało z jakiej okazji zostało zorganizowane spotkanie, odbyło się zapoznanie - wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami otrzymali karteczki z imionami. Na początek bibliotekarka Zofia Zielińska-Jarząbkowska zaprosiła dzieci do wspólnych zabaw ruchowych. Wśród nich znalazły się m. in.: indywidualne i grupowe zatrzymanie na dźwięk dzwonka w danej pozycji, integracyjne tworzenie koła oraz powtarzanie przez wszystkie osoby ciekawych, śmiesznych kroków, które wymyślali uczestnicy po kolei jeden po drugim.

Fot. MBP
Fot. MBP


Fot. MBP

Fot. MBP
Fot. MBP
W kolejnej części spotkania uczestnicy usiedli w okręgu i wysłuchali opowiadania "Basia i wolność" odczytanego przez bibliotekarkę Ewę Łaniecką, a następnie rozmawiali na temat przeczytanego tekstu.

Fot. MBP
Fot. MBP

Później uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Kierownik Oddziału dla Dzieci Magdalena Czerwińska opowiedziała dzieciom o technice collage i zaprezentowała prace, które zostały wykonane tą techniką. Informacje te były potrzebne po to, aby dzieci mogły wykonać kolejne zadanie. Zanim to jednak nastąpiło uczestnicy mogli skorzystać z "Bufetu Sowy" czyli przygotowanego dla nich poczęstunku.

Fot. MBP
Fot. MBP
Po posileniu się, grupom zostały rozdane legendy związane z regionem. Każda z grup przeczytała legendę i miała za zadanie zilustrować ją przy pomocy techniki collage (używając kredek, pasteli, gazet i kolorowych czasopism). Dzieci były bardzo zaangażowane w tworzenie prac plastycznych. Jury, w skład którego weszły opiekunki grup - Katarzyna Sterymska i Elżbieta Pospychała oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie Maria Kotlińska, wybrało najlepszą pracę. Osobom, które tworzyły grupę zostały rozdane nagrody. 

Fot. MBP
Fot. MBP


Fot. MBP
Fot. MBP

Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP


Fot. MBP

Fot. MBP
Fot. MBP
Następnym punktem programu była prezentacja popularnych książek dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Wolno czytać". Książki były porozkładane w różnych częściach sali i dzieci zostały między nimi oprowadzone. Podczas wędrówki szlakiem wytyczonym przez książki uczestnicy dotarli do najstarszej książki w zbiorach biblioteki - pochodzącej z 1710 roku "Biblii". Przy okazji dzieci poznały tajemnice skryptoriów - bibliotekarka Zofia Zielińska-Jarząbkowska opowiedziała zebranym o najstarszych książkach.

Fot. MBP
Fot. MBP

Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP

Na zakończenie Nocy w Bibliotece wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami wyruszyli do pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego w Mogilnie na wieczorne zwiedzanie. Przewodnik Zenon Popiołek opowiedział dzieciom o historii klasztoru i oprowadził po zabytku - jego korytarzach, zakamarkach i kryptach. Przy najstarszej studni w Polsce, na wirydarzu klasztornym, dzieci spotkały goszczące w Europejskim Centrum Spotkań siostry zakonne i wysłuchały dalszej części opowieści. Na pożegnanie każdy uczestnik został obdarowany wybitą tego wieczora okolicznościową monetą.

Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP