O bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie działa od października 1945 roku. W ciągu tych lat zmienił się jej status i struktura organizacyjna. W 1990 r. biblioteka została przejęta przez samorząd gminny i aktualnie jest instytucją kultury finansowaną z budżetu gminy.

Miejska Biblioteka Publiczna działa na podstawie statutu zatwierdzonego Uchwałą nr XX/217/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 20 czerwca 2012 r. 

Od stycznia 2003 roku zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr VI/31/ 2003 z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia przez MBP w Mogilnie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mogileńskiego biblioteka współtworzy sieć bibliotek publicznych powiatu mogileńskiego.

Uchwała i statut dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej - http://www.mbp.mogilno.pl/?c=238