czwartek, 29 października 2015

Rozdanie nagród w konkursie plastycznym

27 października 2015 roku w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego - Mogileńska biblioteka jutro! - jak wyobrażam sobie bibliotekę, z której chciałbym korzystać.

Fot. MBP
Równorzędnymi zwycięzcami zostali:

Dominika Nurska uczennica kl. VI SP nr 2 w Mogilnie,
Jagoda Przygodzka uczennica Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie,
Daria Słowińska uczennica kl. IV SP w Gębicach,
Zuzanna Śniegowska uczennica kl. VI SP nr 2 w Mogilnie,
Michalina Świątek uczennica Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie,
Antoni Woroch uczeń kl. IV SP we Wszedniu. 

Fot. MBP
Fot. MBP

Wystawa z okazji 70-lecia biblioteki


W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie zaprezentowano wystawę dokumentów archiwalnych zatytułowaną Towarzystwo Czytelni Ludowych – materiały z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu, a także materiałów źródłowych dotyczących życia mogileńskiej książnicy. 

Fot. MBP

Ekspozycja poświęcona jest towarzystwu, które dało początek Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie. Dodatkowo wystawiono kilkanaście publikacji z oryginalnymi pieczęciami TCL, będących niegdyś własnością towarzystwa, które włączone zostały do księgozbioru biblioteki. 

Fot. MBP

Ponadto w gablotach zaprezentowano materiały archiwalne dotyczące życia biblioteki oraz kroniki, które stanowią cenną dokumentację historyczną. 

Fot. MBP

Mogilno, moja mała ojczyzna

 27 października 2015 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Mogilnie odbył się konkurs wiedzy historycznej „Mogilno moja mała ojczyzna”. W konkursie udział wzięło osiem szkół podstawowych z gminy Mogilno.
Po ponad godzinnych zmaganiach, podczas, których uczestnicy odpowiadali na pytania oraz rozwiązywali rebusy wyłoniono zwycięzców.
Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Gębicach, drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie, na trzecim uplasowała się Szkoła Podstawowa ze Strzelec. Czwarte miejsce ex aequo zajęły: Szkoła Podstawowa Nr 3 z Mogilna i Szkoła Podstawowa z Kwieciszewa, piąte miejsce uzyskała Szkoła Podstawowa z Wylatowa, szóste Szkoła Podstawowa z Padniewa, a siódme Szkoła Podstawowa ze Wszednia.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody książkowe.

Konkurs został zorganizowany z okazji jubileuszu 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.
Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

środa, 28 października 2015

Wędrówki i powroty

Wieczór 27 października 2015 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie miał szczególny wymiar. Dzięki inicjatywie Mogileńskiego Towarzystwa Kultury został wydany i wypromowany tomik poezji nieżyjącego mogileńskiego poety Czesława Staniszewskiego Wędrówki i powroty.
Ilustracje do publikacji stanowią reprodukcje prac mogileńskich plastyków.
Fot. MBP
Fot.MBP
Fot.MBP
Spotkanie z miłośnikami poezji Czesława Staniszewskiego poprowadziła prezes Mogileńskiego Towarzystwo Kultury Teresa Kujawa. Szczególne miejsce wśród gości i organizatorów spotkania miała rodzina poety. Artystę wspominały żona Hieronima Staniszewska oraz córka Grażyna Grześkowiak a także szkolny kolega Mieczysław Tomczak.

Publikację dofinansowało Starostwo Powiatowe w Mogilnie.

Jubileuszowa uroczystość

Piątek 23 października był dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie dniem świętowania jubileuszu 70-lecia działalności.
W czytelni MBP przy ul. Narutowicza 1 w Mogilnie spotkali się przedstawiciele władz miasta i powiatu oraz współpracujących z mogileńską placówką instytucji kultury, goście z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu, bibliotekarze z Dąbrowy, Janikowa i Mogilna.
Z okazji jubileuszu bibliotekarze zaproponowali mogilnianom i użytkownikom biblioteki :
70 uwolnionych książek, wykład dr Anity Napierały Tradycyjnie czy nowocześnie? Czytelnictwo w dobie społeczeństwa informacyjnego, spotkanie autorskie z Iwoną Kienzler, wystawę przygotowaną we współpracy z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu: Historia i życie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie, promocję tomiku poezji Czesława Staniszewskiego Wędrówki i powroty, konkurs plastyczny : Mogileńska biblioteka jutro! - jak wyobrażam sobie bibliotekę z której chciałbym korzystać, konkurs:  Mogilno moja mała ojczyzna - konkurs wiedzy historycznej, lekcje biblioteczne: O pochodzeniu i znaczeniu herbu Mogilna program dla najmłodszych: Czytam sobie w bibliotece.
Fot. MBP
Fot. MBP


Fot. MBP


Fot. MBP
Fot.MBP

Fot.MBP

Fot.MBP

Fot.MBP

Fot.MBP

Fot.MBP
Fot.MBP
Fot.MBP
Fot. MBP

Fot. MBP

piątek, 23 października 2015

Wędrówki i powroty - rzecz o twórczości Czesława Staniszewskiego

Mogileńskie Towarzystwo Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zapraszają na promocję tomiku wierszy mogileńskiego poety Czesława Staniszewskiego "Wędrówki i powroty". Publikacja zawiera fotografie oraz reprodukcje rzeźb i obrazów Michała Błażejewskiego, Haliny Chudyszewicz, Jadwigi Kończal, Stanisława Panfila, Stanisława Ruty Stanisława Tarnowieckiego. Wstęp do publikacji napisała prezes Mogileńskiego Towarzystwa Kultury Teresa Kujawa, redaktorem wydania i autorką wprowadzenia Wędrówki i powroty - rzecz o twórczości Czesława Staniszewskiego (1935 - 1995) jest Elżbieta NowosielskaPromocja odbędzie się we wtorek 27.10.2015r.


Publikacja została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie.

Spotkanie autorskie z Iwoną Kienzler

Fot. MBP
22 października w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie gościła Iwona Kienzler autorka ponad 80 publikacji dotyczących historii a także leksykonów i słowników. 
Wśród publikacji Iwony Kienzler największą popularnością cieszą się wydawane we współpracy z Belloną biografie Polaków znanych w latach PRL-u. Wśród zainteresowań autorki szczególne miejsce zajmują kobiety ich rola i wpływ na losy świata i na decyzje mężczyzn. 
Pisarka pokazuje postacie niepomnikowe ale prawdziwe i często zaskakująco bliskie. 
Podczas spotkania zachęcała do sięgnięcia po nowe tytuły: Słynni Playboye PRL-u i Seksbomby PRL-u.
Fot. MBP
Gości powitała i spotkanie poprowadziła dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Maria Kotlińska. 

piątek, 16 października 2015

Mogileńska biblioteka jutro! - jak wyobrażam sobie bibliotekę z której chciałbym korzystać

Bibliotekarze poprosili młodych czytelników o udział w konkursie plastycznym Mogileńska biblioteka jutro! - jak wyobrażam sobie bibliotekę z której chciałbym korzystać. 

Celem konkursu było poznanie oczekiwań i wyobrażeń młodzieży dotyczących wystroju i wyposażenia nowoczesnej biblioteki.


Zwycięzcami konkursu zostali otrzymując równorzędne nagrody: 

Dominika Nurska uczennica kl. VI z SP nr 2 w Mogilnie, 
Jagoda Przygodzka uczennica Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie, 
Daria Słowińska uczennica kl. IV z SP w Gębicach, 
Zuzanna Śniegowska uczennica kl. VI z SP nr 2 w Mogilnie, 
Michalina Świątek uczennica Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie, 
Antoni Woroch uczeń kl. IV SP we Wszedniu 
Fot. MBP
Zwycięzców zapraszamy 27 października o godzinie 13.30, po zakończeniu konkursu wiedzy historycznej, na uroczyste rozdanie nagród. 

Tradycyjnie czy nowocześnie? Czytelnictwo w dobie społeczeństwa informacyjnego

15 października uczestnicy organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną spotkań autorskich mogli wysłuchać wykładu dr Anity Napierały z Zakładu Historii Kultury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Spotkanie z dr Anitą Napierałą poświęcone było przyszłości czytelnictwa i roli książki drukowanej w rozwijającym się świecie społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii.
Gości, którzy chętnie zabierali głos podkreślając  niezachwianą pozycję książki i literatury w ich życiu powitała oraz spotkanie poprowadziła dyrektor biblioteki Maria Kotlińska.
O działalności wydawniczej Mogileńskiego Towarzystwa Kultury przypomniała prezes Teresa Kujawa.
Fundatorem spotkania było Mogileńskie Towarzystwo Kultury
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Mogilno.

Fot. MBP
Fot.MBP

Fot. MBP
Fot. MBP


Fot.MBP

70 lat biblioteki - 70 wolnych książek dla czytelników


70 UWOLNIONYCH KSIĄŻEK NA 70-LECIE
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILNIE

Bookcrossing powstał by uwalniać książki, a tym samym dawać radość czytania.
Przypomnijmy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie po raz pierwszy włączyła się w akcję uwalniania książek podczas trwającego w maju Tygodnia Bibliotek.
Dzięki gościnności sieci Intermarche pierwszy w Mogilnie regał z uwolnionymi książkami stanął w holu sklepu przy ul. Kasztanowej 2, książki gościły tam przez cały maj. W czerwcu regał został przeniesiony do przychodni SP ZOZ w Mogilnie na ulicę Kościuszki 6, a książki służą pacjentom oczekującym w kolejkach do specjalistów.
W poniedziałek, 12 października 2015 roku, z okazji zbliżającego się 70-lecia mogileńskiej książnicy bibliotekarze „uwolnili” 70 książek, zapełniając cały regał, co daje wszystkim szansę na ich przeczytanie, a książki nabierają życia będąc w rękach czytelników.
Biblioteka podejmuje wiele inicjatyw, wspierając i rozwijając czytelnictwo w różnorodnych jego formach, przywracając książce należyte miejsce.
Jeśli maja Państwo zbędne książki, które mogą przydać się komuś innemu prosimy o pozostawienie ich na regale bookcrossingowym.
Zachęcamy do korzystania z regału „wolnych książek” i zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.


70 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie

PROGRAM OBCHODÓW 70-LECIA
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILNIE

70 książek na 70-lecie – bookcrossing w SP ZOZ w Mogilnie

Wykład dr Anity Napierały Tradycyjnie czy nowocześnie? Czytelnictwo w dobie społeczeństwa informacyjnego – czwartek, 15.10.2015 r., godz.17.00, czytelnia MBP w Mogilnie, ul. Narutowicza 1

Zakładki i wizytówki dla czytelników biblioteki

Konkurs plastyczny Mogileńska biblioteka jutro! - jak wyobrażam sobie bibliotekę z której chciałbym korzystać adresowany do uczniów klas I- III, IV-VI szkół podstawowych oraz z gminy Mogilno oraz gimnazjalistów

Konkurs historyczny Mogilno moja mała ojczyzna – konkurs wiedzy historycznej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z gminy Mogilno

Spotkanie okolicznościowe z okazji jubileuszu mogileńskiej książnicy (23.10.2015 r. - czytelnia MBP)

Spotkanie autorskie z Iwoną Kienzler autorką około 80 publikacji z historii, leksykonów i słowników w różnych językach - czwartek, 22.10.2015 r., godz.17.00, czytelnia MBP w Mogilnie, ul. Narutowicza 1

Wystawa Historia i życie biblioteki – hol MBP w Mogilnie, ul. Narutowicza 1

Promocja tomiku poezji „Wędrówki i powroty” Czesława Staniszewskiego - wtorek, 27.10.2015 r., godz.17.00, czytelnia MBP w Mogilnie, ul. Narutowicza 1

Realizacja programu Czytam sobie w bibliotece - skierowanego do najmłodszych czytelników – dzieci w wieku 5-8 lat, mającego na celu promocję czytelnictwa .
W ramach programu placówka otrzymała komplet dziewięciu książek z serii „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont wraz ze scenariuszami zajęć z dziećmi oraz materiałami promocyjnymi, a także dostęp do filmów instruktażowych. Na podstawie tych materiałów bibliotekarze, we wrześniu i październiku, organizują warsztaty, podczas których dzieci w twórczy sposób interpretują literaturę. Efekty tych działań zostaną upowszechnione w środowisku szkolnym i bibliotecznym. Sprawozdania z działań organizowanych przez biblioteki pozwolą stworzyć mapę projektu. Celem pomysłodawców programu (wydawnictwa Egmont Polska) jest dotarcie do bibliotek szkolnych i publicznych z konkretnymi narzędziami, które nie tylko zachęcą dzieci do nauki samodzielnego czytania, ale także pomogą bibliotekom zbudować własny program działań animacyjnych wokół literatury.
Lekcje biblioteczne na temat O pochodzeniu i znaczeniu herbu Mogilna.

Zapraszamy.


Spotkanie autorskie z okazji 70-lecia biblioteki


Filia w Wylatowie nieczynna w piątek 23 października 2015 r.


Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie
filia w Wylatowie
23 października 2015 r. (piątek)
będzie nieczynna. 

Przepraszamy


czwartek, 8 października 2015

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła 
Wisława Szymborska 

29 września 2015 roku w ramach XV Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie zorganizował i przeprowadził zajęcia w mogileńskich przedszkolach nr 1 i nr 2 oraz w czytelni biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie. 

Fot. MBP

Dzieci z przedszkoli wysłuchały bajki o przygodach Elmera - słonia w kratkę - w interpretacji Magdaleny Czerwińskiej z mogileńskiej biblioteki, następnie odpowiadały na pytania, oglądały zdjęcia słoni oraz malowały kolorowanki. 

Fot. MBP

Pierwszoklasistom Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie opowiadania z książki "Hurra, idę do szkoły..." przeczytała Joanna Caspari-Filipiak, pracownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Mogilnie. 

Fot. MBP
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ogłoszony został w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.