wtorek, 31 maja 2016

Marie jego życia, rzecz o nobliście Henryku Sienkiewiczu

W poniedziałkowe popołudnie 30 maja 2016 r. w czytelni miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie można było posłuchać wykładu Elżbiety Nowosielskiej poświęconego Henrykowi Sienkiewiczowi.

Inicjatorem spotkania było Mogileńskie Towarzystwo Kultury wraz z Biblioteką. 
Elżbieta Nowosielska swą uwagę skupiła na tragicznym życiu prywatnym pisarza. Opowiedziała zebranym o pięciu Mariach - kobietach jego życia.
Podkreśliła jego patriotyzm wyrażany w twórczości powieściowej. 
Przypomniała także mniej znane utwory zachęcając do sięgnięcia po Listy z Afryki i Listy z Ameryki.
W holu biblioteki można było nabyć tomik poezji Elżbiety Nowosielskiej "Jest wiara, jest nadzieja i jest miłość...
Fot. MBP
Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

poniedziałek, 30 maja 2016

Od 1 sierpnia 2016 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci przy ul. Plac Wolności 22 będą nieczynne

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała dofinansowanie na zadanie Przebudowa budynku sali sportowej "Sokół" w Mogilnie na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2016-2020".

Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze społeczeństwa ziemi mogileńskiej. Biblioteka po raz pierwszy otrzyma jedną siedzibę dla rozproszonego księgozbioru, który znajduje się w dwóch lokalach. Przestrzenny budynek pozwoli na zwiększenie poziomu usług dla czytelników.

Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, starszych. matek z dziećmi. 

Biblioteka zamierza zrealizować zadanie do końca pierwszego kwartału 2017 r.

Jednocześnie dyrekcja i pracownicy MBP informują, że ze względów organizacyjnych, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci przy ul. Plac Wolności 22 będą zamknięte od 1.08.2016 r.

Część księgozbioru, głównie literatura dla dzieci i część literatury beletrystycznej zostanie przeniesiona do biblioteki w Urzędzie Miejskim.

środa, 25 maja 2016

Zapraszamy 27 maja

27 maja - piątek
Biblioteka 
zaprasza
od. 7.30 do 15.30

czynne będą: Miejska Biblioteka Publiczna  
           ul. Narutowicza 1 (wejście USC) 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci ul. Plac Wolności 22

Planszowa środa

25 maja 2016 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie gościli uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej nr 3 pod opieką Marzeny Olejniczak.
Młodzi użytkownicy korzystali z gier planszowych zakupionych przez naszą placówkę.
Uczestnicy zagrali w Chińczyka, Warcaby, 7 cudów świata, Pojedynek, Polowanie na robale, Pędzące żółwie, Wysokie napięcie oraz w karty i bierki.Celem bibliotekarzy jest rozpropagowanie gier planszowych jako rozrywki alternatywnej dla gier komputerowych i telewizji.
1 czerwca w Dniu Dziecka gry planszowe będą się atrakcją dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.
Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP
 
Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

wtorek, 24 maja 2016

Od IBUK Libra

Szanowni Państwo,

zainspirowani tegorocznymi Warszawskimi Targami Książki, postanowiliśmy po raz drugi w szczególny sposób wyróżnić czytelników bibliotek zrzeszonych w konsorcjach IBUK Libra. Przeanalizowaliśmy statystyki wykorzystania serwisu w konsorcjach, w których nasza usługa była dostępna w 2015 roku przez minimum 10 miesięcy, i w każdym z nich wybraliśmy bibliotekę, z której usług korzystał najaktywniejszy w danym konsorcjum czytelnik.

W rankingu uwzględniliśmy dane dostępne w raportach, m.in. liczbę logowań, otwartych stron i czas czytania. Rekordzista (lub rekordzistka) Polski w ciągu minionego roku logował(a) się w serwisie 590 razy i otworzył(a) 93 629 stron, spędzając 573 godzin na obcowaniu z książkami w IBUKU Librze!

Najaktywniejszy czytelnik Państwa konsorcjum – Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego to użytkownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu (PIN użytkownika to 6E4E22P7).

W imieniu całego zespołu IBUK Libra składam serdeczne gratulacje zwycięzcom. Dyplomy wraz z upominkami dla czytelnika i biblioteki zostaną przesłane pocztą.

Gorąco zachęcamy do dalszego, aktywnego propagowania platformy IBUK Libra wśród czytelników. J
Za rok znów będziemy poszukiwać najaktywniejszych czytelników konsorcjów…J

Pozdrawiam,
Zbigniew Jan Meller

Koordynator Regionalny ds. sprzedaży i promocji

Piszą o nas

http://www.lustrobiblioteki.pl/2016/05/nowe-biblioteki-centra-zycia.html

poniedziałek, 23 maja 2016

Biblioteka zaprasza 27 maja

27 maja - piątek
Biblioteka 
zaprasza
od. 7.30 do 15.30

czynne będą: Miejska Biblioteka Publiczna  
           ul. Narutowicza 1 (wejście USC) 
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci ul. Plac Wolności 22

piątek, 20 maja 2016

czwartek, 19 maja 2016

Książkowe inspiracje


18 maja 2016 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne z książką popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak powstaje książka, z rozsypanych wyrazów układali drogę powstawania publikacji. Uzupełniali krzyżówkę wyrazami związanymi z książką, na podstawie rekwizytów odgadywali tytuły wierszy i baśni dla dzieci, udzielały prawidłowych odpowiedzi na zadawane pytania poprzez podniesienie odpowiedniej kartki oraz wykonywali działania matematyczne, których wynik umożliwiał odczytanie hasła. Dzieci oglądały także książki brajlowskie przeznaczone dla osób niewidomych zapisana jest oraz książkę brajlo-drukowaną czyli połączenie książki czarnodrukowej z tekstem w alfabecie Braille'a.
Etapem kończącym zajęcia było wspólne tworzenie regulaminu poszanowania książek i ozdabianie zakładek.
Uczestnikami środowych zajęć z książką byli uczniowie klasy trzeciej a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie z nauczycielką Małgorzatą Jakóbiak.

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Planszowa środa w bibliotece

Planszowa środa, 18.05.2016 r. w czytelni mogileńskiej książnicy zintegrowała dzieci ze świetlicy MGOPS w Mogilnie. Uczestnicy gier planszowych zagrali w popularnego Chińczyka, Piotrusia, Pędzące żółwie, Polowanie na robale, układali puzzle, a na koniec oglądali i czytali książki dla dzieci.
Gry dostarczyły uczestnikom wiele zabawy, pozwoliły na zdobycie nowych umiejętności i wiadomości, a przede wszystkim zapewniły rozrywkę. W rozgrywkach udział wzięli: Klaudia Wiśniewska, Weronika Kasprowicz i Antoni Kaźmierczak z opiekunką Moniką Krotoszyńską  
Planszówki” wspomagają rozwój intelektualny zwłaszcza u dzieci, integrują, zacieśniają więzi międzyludzkie, łączą pokolenia, uczą trudnej sztuki wygrywania i jeszcze trudniejszej przegrywania.

Dodaj napis

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Termin zgłoszeń na konkurs pięknego czytania przedłużony do 31.05.2016

Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ustanawiająca rok 2016
Rokiem Henryka Sienkiewicza (5.05.1846 – 15.11.1916 )
  100 rocznica śmierci
170 rocznica urodzin autora "Trylogii".

"Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się albo czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega,
albo zaśnie – w każdym razie wygra..."
Henryk Sienkiewicz


Regulamin Konkursu Pięknego Czytania
fragmentów książki H. Sienkiewicza
"W pustyni i w puszczy".


* Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie
- partnerami : Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika w Mogilnie
oraz Koło SBP Mogilno.
* Odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursu :
Magdalena Czerwińska, Sławomira Wolff-Mazurkiewicz, Marzena Olejniczak.

* Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych
z gminy Mogilno wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych.


Cele konkursu :
- kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu,
- promowanie mody na czytanie,
- pokonywanie tremy, nieśmiałości w wystąpieniach publicznych


* Zasady konkursu :
Etap I - wewnątrzszkolny
- Każda szkoła zgłasza łącznie 3 swoich uczestników wyłonionych w eliminacjach określonych
według własnych zasad.
- Nad prawidłowym przebiegiem konkursu (eliminacji) czuwa nauczyciel bibliotekarz
lub nauczyciel polonista.
- Uczestników należy zgłosić do finału w ustalonym terminie podanym w dalszej części
regulaminu.
Etap II – Finał konkursu :
- Uczestników oceniać będzie wytypowana przez Organizatora komisja konkursowa.
- Finaliści konkursu – występują przed jury w kolejności alfabetycznej -
losują fragment książki "W pustyni i w puszczy", który prezentują po krótkim przygotowaniu. Po upływie wyznaczonego czasu komisja zabiera wszystkie teksty.
Czas wystąpienia konkursowego 3 minuty.

* Podczas czytania ocenie podlegać będzie :
- płynność i bezbłędność czytania,
- wyrazistość i dykcja,
- interpretacja czytanego tekstu,
- radzenie sobie z tremą
Za każdą w/w kategorię uczestnik może uzyskać od 1 do 5 punktów.

Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzcę konkursu.
W sytuacji zdobycia tej samej liczby punktów przez uczestników konkursu,
decyduje dodatkowe losowanie fragmentu tekstu i zaprezentowanie przed jury według zasad przedstawionych wyżej.

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody : za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Zostaną wręczone po zakończeniu obrad jury w dniu finału konkursu.
Wszyscy uczestnicy Konkursu Pięknego Czytania otrzymają dyplomy.

Termin konkursu

Finał Konkursu Pięknego Czytania fragmentów książki H. Sienkiewicza
"W pustyni i w puszczy" odbędzie się :
7 czerwca (wtorek), godzina 9.00
Miejska Biblioteka Publiczna, Czytelnia ul. G. Narutowicza 1  

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 31 maja 2016r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Oddział dla Dzieci ul. Plac Wolności 22 (Aleje).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach internetowych :
Informacje o konkursie można uzyskać w :
Miejskiej Bibliotece Publicznej
ul. G. Narutowicza 1
tel. (52) 318-55-08
ul. Plac Wolności 22 (Aleje)
tel. (52) 315-25-94
Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Kopernika w Mogilnie
tel. 519-351-384
w godzinach ich pracy
Załączniki:
1. Karta zgłoszeniowa
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu
Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia
na Konkurs Pięknego Czytania
fragmentów książki H. Sienkiewicza
W pustyni i w puszczy”


 1. NAZWA I ADRES SZKOŁY
.....…........................................................................................................................................

 1. IMIONA I NAZWISKA UCZNIÓW
 1. ................................................................................................
 2. ................................................................................................
 3. ................................................................................................

 1. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA (OPIEKUNA)
  .....................................................................................................................
 2. KONTAKT (tel./e-mail)
  .....................................................................................................................
Załącznik nr 2

Do Regulaminu
Konkurs Pięknego Czytania
fragmentów książki H. Sienkiewicza
W pustyni i w puszczy”


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych : imienia, nazwiska, nazwy szkoły i wizerunku oraz umieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie oraz w lokalnej gazecie dla celów związanych z realizacją Konkursu Pięknego Czytania fragmentów książki H. Sienkiewicza
W pustyni i w puszczy”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora Konkursu.


.................................................................. .......................
imię i nazwisko uczestnika klasa.....................................................................
nazwa szkołyPodanie danych jest dobrowolne. Organizator konkursu – jako administrator danych poinformował mnie o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.


........................... ................................................................
data czytelny podpis składającego oświadczenie*


* oświadczenie podpisuje uczestnik, jeżeli jest pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny)
nieletniego uczestnika.

Cała Polska Czyta Dzieciom mogileńscy bibliotekarze też

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie w ramach jubileuszu 15-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” organizuje cykl spotkań pod hasłem: CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I MOGILEŃSCY BIBLIOTEKARZE TEŻ.
Pierwsze zajęcia odbyły się we wtorek, 17 maja br. podczas których dzieci wysłuchały opowiadania „Nie martw się, Cukierku!” autorstwa Waldemara Cichonia w interpretacji Eweliny Stawickiej z mogileńskiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Po wysłuchaniu opowieści o kocie Cukierku, pierwszoklasiści chętnie opowiadali o swoich kociakach, ich żywieniu, pielęgnacji, zabawach i przygodach . Następnie ozdabiali zakładki do książek, a na koniec z wielkim zainteresowaniem oglądali książeczki o zwierzętach, samochodach, publikacje edukacyjne, rozkładanki, książki 3 D i książki zabawki.
W pierwszym spotkaniu,17 maja 2016 r., udział wzięli uczniowie klasy 1e ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mogilnie z nauczycielką Dorotą Szypurą.
Fot. MBP
Fot. MBP


Fot. MBP

Fot. MBP
Fot. MBP

Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP


Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBPwtorek, 17 maja 2016

Zapraszamy na wykład "Marie jego życia, rzecz o nobliście Henryku Sienkiewiczu"Bookcrossing w Ośrodku Zdrowia

Przypominamy o bibliotecznej akcji "uwalniania książek", czyli bookcrossingu w mogileńskim Ośrodku Zdrowia.  

Zachęcamy do korzystania z książek wystawionych na regale w Przychodni SPZOZ w Mogilnie, ul. Kościuszki 6. Książki można pożyczyć, przeczytać i odnieść na regał, aby mogli z nich skorzystać inni czytelnicy. 

Zapraszamy!

Fot. MBP


poniedziałek, 16 maja 2016

Prezent od IBUK LibraSiła duetów
Joshua Wolf Shenk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
http://libra.ibuk.pl/book/155030

Czasami spotykasz kogoś, kto może zmienić twoje 
życie. Czasami czujesz, w obecności innej osoby 
ty sam trafiasz na nową orbitę, że ziemia 
pod twoimi stopami bardziej przypomina trampolinę, 
że jesteś w stanie – z tą nową osobą 
– tworzyć rzeczy piękniejsze i użyteczniejsze, bardziej 
fantastyczne i realne niż kiedykolwiek wcześniej.
J.R.R. Tolkien i C.S. Lewis, Skłodowska-Curie i Piotr Curie, 
John Lennon i Paul McCartney, Steve Jobs i Steve Wozniak. 
Joshua Wolf Shenk prześledził  losy znanych i mniej 
znanych duetów, by odpowiedzieć na pytanie, 
co sprawia, że dwoje ludzi jest w stanie osiągnąć 
to, co niedostępne dla samotnie pracującej osoby. 
Przyjrzał się temu, jak się poznali, nawiązali współpracę, 
jak we wspólnej pracy konfliktowali się i godzili, 
uzupełniali i rywalizowali, a także jak skończyła 
się ich więź.

Całość możesz przeczytać w maju 
wchodząc na stronę główną IBUK Libra: www.libra.ibuk.pl.

piątek, 13 maja 2016

Książka inspirują - zabawy dydaktyczne w bibliotece

W związku z trwającym Tygodniem Bibliotek, 13 maja 2016 r. w mogileńskiej książnicy odbyły się zajęcia dla dzieci popularyzujące książki i czytelnictwo.
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak powstaje książka, z rozsypanych wyrazów układali drogę powstawania publikacji. Uzupełniali krzyżówkę wyrazami związanymi z książką, na podstawie rekwizytów odgadywali tytuły wierszy i baśni dla dzieci, udzielały prawidłowych odpowiedzi na zadawane pytania poprzez podniesienie odpowiedniej kartki oraz wykonywali działania matematyczne, których wynik umożliwiał odczytanie hasła.
Etapem kończącym zajęcia było wspólne tworzenie regulaminu poszanowania książek i ozdabianie zakładek.
W zabawach z książką uczestniczyli trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie z opiekunkami Sławomirą Jakubowską i Moniką Czarnecką.

Fot. MBP
Fot. MBP


Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP