piątek, 25 września 2015

Konkurs wiedzy historycznej - "Mogilno moja mała ojczyzna"

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie.

2. ADRESAT KONKURSU
Konkurs adresowany jest dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych z gminy Mogilno.

3. CELE KONKURSU
 • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych
 • propagowanie wiedzy o ziemi mogileńskiej
 • rozbudzanie zainteresowań historią regionu
 • integracja międzyszkolna 

4. TERMIN, MIEJSCE

Data: 27 październik 2015 r., godz 11.00

Miejska Biblioteka Publiczna - czytelnia ul. Narutowicza 1 lub sala 22 Urzędu Miejskiego w Mogilnie ul. Narutowicza 1

5. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • uczestnikami konkursu są uczniowie kl. IV-VI
 • szkoła zgłasza 3- osobowy zespół uczniów
 • szkoła przesyła karty zgłoszeń (załącznik nr 1) na adres biblioteki do 20 października 2015 r.
 • uczestnicy przybywają z nauczycielem lub opiekunem 

6. ORGANIZACJA KONKURSU
 • uczniowie rozwiązują przygotowane przez Organizatora zadania i odpowiadają na pytania
 • wykonanie zadań ocenia komisja powołana przez Organizatorów
 • konkurs trwa ok. 2 godzin
 • za zajęcie I, II, III miejsca zespoły otrzymają nagrody
 • regulamin konkursu udostępniono na stronach internetowych www.mbp.mogilno.pl ; bibliotekawmogilnie.blogspot.com ; http://www.mogilno.pl ;

Informacje o konkursie można uzyskać w Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Narutowicza 1, tel. (52) 318 55 08, oraz ul. Plac Wolności 22 tel. (52) 315 25 94. 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator Konkursu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne choć warunkuje uczestnictwo w konkursie. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 2). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAŁĄCZNIK NR 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA

na konkurs wiedzy historycznej

MOGILNO MOJA MAŁA OJCZYZNA”


Imię i nazwisko: ...............................................................................................
Adres : ...............................................................................................
Wiek : ...............................................................................................
Nazwa szkoły : ...............................................................................................
Klasa : ...............................................................................................
Opiekun: ...............................................................................................
Telefon kontaktowy do opiekuna: …...................................................Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.........................................................................

Podpis uczestnika konkursu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZAŁĄCZNIK NR 2


………………………………………………………..
(imię i nazwisko)


………………………………………………………..
(adres zamieszkania)


………………………………………………………..


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska mojego dziecka oraz jego wizerunku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie, na niżej wymienionych stronach internetowych i w prasie lokalnej:Rozmaitości Mogileńskie. Miesięcznik Rady Miejskiej.

Pałuki i Ziemia Mogileńska.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale warunkuje uczestnictwo w konkursie "Moja mała ojczyzna" – konkurs wiedzy historycznej. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania...............................................................................................
Data, podpis
Unikatowe zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie

W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie (ul. Narutowicza 1) zaprezentowano wystawę unikatowych zbiorów znajdujących się w książnicy, są to miniaturowe wydania książek, a także reprinty – przedruki utworów. 

Fot. MBP

Kolekcję niezwykle ciekawych publikacji można podziwiać do 15 października 2015 roku. 

Fot. MBP

Serdecznie zapraszamy do oglądania cennego księgozbioru placówki. 


czwartek, 24 września 2015

Spotkanie z Tomaszem Kardasiem

15 września 2015 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbyło się spotkanie z autorem książki Od początku było światło. Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie

Fot. MBP
Tomasz Kardaś jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielem fizyki i pasjonatem postaci noblisty ze Strzelna. Autor od lat upowszechnia wiedzę o Michelsonie podkreślając jego wkład w rozwój fizyki na świecie. 

Fot. MBP
Prelekcja Tomasza Kardasia zawierała interesujące informacje o życiu prywatnym noblisty oraz o Strzelnie i strzelnianach końca XIX wieku. Towarzyszyła jej wystawa publikacji dotyczących Alberta Abrahama Michelsona. 

Fot. MBP

Audiobooki w bibliotece

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie od września 2015 r. można wypożyczać audiobooki zakupione z dofinansowania z programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Zachęcamy do wypożyczania.
czwartek, 10 września 2015

Problematyka współczesnej heraldyki miejskiej i pochodnych symboli samorządowych

8 września w sali USC w Mogilnie można było wysłuchać wykładu dr. Piotra Pokory poświęconego problematyce współczesnej heraldyki miejskiej i pochodnych symboli samorządowych.

Wykład był uzupełnieniem uroczystości podniesienia nowej mogileńskiej flagi, zatwierdzonej przez Komisję Heraldyczną przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

Dr Piotr Pokora wykazał trudności w procesie tworzenia samorządowych symboli heraldycznych. 

Fot. MBP

Spotkanie promujące monografię Tomasza Kardasia o Michelsonie


środa, 9 września 2015

Mogileńska biblioteka jutro! - konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie obchodzi w 2015 r. jubileusz 70-lecia. Placówka służy mogilnianom od 1945 r. choć jej tradycja sięga jeszcze czasu zaborów.Obecnie biblioteka jest placówką nowoczesną. Oferuje nie tylko klasykę ale także nowości książkowe, dostęp do IBUK Libra – platformy książek elektronicznych i Internetu, zaprasza na wykłady, spotkania autorskie i warsztaty.Biblioteka służy mieszkańcom bez względu na ich wiek, zainteresowania czy status społeczny. Celem mogileńskich bibliotekarzy jest tworzenie przestrzeni bezpiecznej i dostępnej dla wszystkich.W 2015 r. pojawiła się szansa na poszerzenie tej przestrzeni i nowy lokal.Władze samorządowe zaproponowały znajdującą się przy ul. Rynek 8 halę mogileńskiego Sokoła. Hala usytuowana jest zarazem nad jeziorem, jak i w sąsiedztwie Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie oraz sali Mogileńskiego Domu Kultury. Zapraszamy młodych czytelników by pokazali jak ich zdaniem ma wyglądać nowoczesna biblioteka.

Temat konkursu: Mogileńska biblioteka jutro! - jak wyobrażam sobie bibliotekę z której w przyszłości chciałbym korzystać.


Konkurs jest organizowany z okazji jubileuszu 70-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.

Celem konkursu jest:

- rozwój wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników
- kształtowanie postawy twórczej
- popularyzowanie biblioteki i czytelnictwa
- zaangażowanie najmłodszych w działania na rzecz regionu
- kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie. 

Zasady uczestnictwa:

a. Adresaci konkursu:
- uczniowie klas I- III szkół podstawowych
- uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
- gimnazjaliści

b. Technika wykonania:
praca rysunkowa lub malarska w formacie A3 może być wykonana farbami, kredkami, pastelami, ołówkiem, węglem, flamastrami.

c. Termin; praca powinna być dostarczona do siedziby biblioteki przy ul. Narutowicza 1 lub do Oddziału dla Dzieci przy ul. Plac Wolności 22 do 5.10.2015r.

d. Jeden autor dostarcza jedną pracę.

e. Każda z prac powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą : imię i nazwisko, adres,
telefon kontaktowy, nazwę szkoły, klasę oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku (wzór załączono do regulaminu). 

f. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji prac w celach promocyjnych.

Prace w poszczególnych kategoriach wiekowych będzie oceniała komisja powołana przez organizatora.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator Konkursu.Podanie danych osobowych jest dobrowolne choć warunkuje uczestnictwo w konkursie. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego wyników. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację imienia, nazwiska oraz wizerunku uczestnika. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.


………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

………………………………………………………..
(adres zamieszkania)

………………………………………………………..
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska oraz wizerunku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie, na niżej wymienionych stronach internetowych i w czasopismach:

http://www.mogilno.pl

https://www.facebook.com/facebook

https://www.blogger.com/home

Rozmaitości Mogileńskie. Miesięcznik Rady Miejskiej.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale warunkuje uczastnictwo w konkursie: Mogileńska biblioteka jutro! - konkurs plastyczny. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Data, podpis
...........................................................

poniedziałek, 7 września 2015

Narodowe Czytanie "Lalki"

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania.
W sobotę 5 września 2015 rmiędzy 10:00 a 12:00 w parku Urzędu Miejskiego w Mogilnie można było posłuchać fragmentów "Lalki" Bolesława Prusa. Powieść dla mogilnian czytali: burmistrz Leszek Duszyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Kujawa oraz Marek Jankiewicz, Joanna Caspari-Filipiak, Andrzej Zieliński, Zbigniew Grzechowski, Zofia Zielińska-Jarząbkowska, Katarzyna Sterymska, Lidia Rumianowska, Hieronim Rumianowski, Małgorzata Małecka.
Stroje wykonane przez Lucynę Gmaj zaprezentowali Marika Sulicka i Wiktor Mazurkiewicz.
Mogileńska Biblioteka znalazła się w pierwszym tysiącu instytucji, które zgłosiły swe uczestnictwo w przedsięwzięciu i otrzymała okolicznościową pieczęć do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez słuchaczy egzemplarzach powieści. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa różnych wydań "Lalki" pochodzących ze zbiorów biblioteki oraz ilustracji do powieści wykonanych przez Weronikę Cienguszewską i Marzenę Misiarz-Gąsior.
Gości powitała dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie Maria Kotlińska. konkurs z nagrodami dla uważnych słuchaczy poprowadziła Ewa Łaniecka.
W Narodowe Czytanie zaangażowały się mogileńskie instytucje: Hala Widowiskowo Sportowa, Mogileński Dom Kultury, Muzeum Ziemi Mogileńskiej, Urząd Miejski w Mogilnie, Starostwo Powiatowe w Mogilnie, Zakład Gospodarki Komunalnej.
Fot. MBP

Fot. MBP
Fot. MBP

Fot. MBP

Fot.MBP
Fot.MBP


Fot. MBP