czwartek, 27 marca 2014

Elżbieta Nowosielska interpretuje "Tryptyk Rzymski" Karola Wojtyły

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie po raz kolejny gościła Elżbieta Nowosielska. Tym razem prelegentka zaprezentowała gościom MBP "Tryptyk rzymski" Jana Pawła II.
Elżbieta Nowosielska zwróciła uwagę na piękno utworu chwalącego doskonałość świata stworzonego przez Boga. Prezentując fragmenty utworu wyjaśniała ich genezę i znaczenie.
Spotkanie z Elżbietą Nowosielską, jak zawsze, przyciągnęło do biblioteki liczne grono miłośników poezji i czytelnej formy w jakiej Elżbieta Nowosielska potrafi ją zaprezentować i zainteresować. 
 
Fot. MBP
Spotkaniu poświęconemu Karolowi Wojtyle - Janowi Pawłowi II i jego poematowi towarzyszyła wystawa Karol Wojtyła – Jan Paweł II (1920 – 2005). Wystawa powróci do holu biblioteki w kwietniu.

poniedziałek, 24 marca 2014

Przedszkolaki z Wylatowa gośćmi mogileńskiej biblioteki

Fot. MBP
Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie odwiedziły dzieci z wylatowskiego przedszkola. Podczas wizyty dzieci miały okazję obejrzeć przeznaczone dla nich książki. Zarówno beletrystyka jak i książki popularnonaukowe prezentowane przedszkolakom były tak dobrane by przyszli czytelnicy mogli przekonać się iż są one źródłem informacji na temat wielu interesujących ich kwestii. Dzieci zauważyły, że książki mogą być źródłem wiedzy i także świetną okazją do zabawy. Uczestnicy wycieczki zobaczyli jak wygląda karta biblioteczna i wysłuchali baśni o poznańskich koziołkach. Bawili się też książkami-zabawkami. Poczęstowani w czasie spaceru po bibliotece słodyczami ćwiczyli wyrzucanie papierków do kosza na śmieci.

piątek, 21 marca 2014

Karol Wojtyła - Jan Paweł II

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury".
                                                                                               Jan Paweł II

Fot.MBP
W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie przy  ul. Narutowicza 1 można oglądać wystawę materiałów dotyczących Jana Pawła II.

czwartek, 20 marca 2014

O wiośnie i zwierzętach w bibliotece

Fot.MBP
Spotkaniami z Jolantą Kasperkowiak dzieci z mogileńskich przedszkoli nr 1 i nr 2 powitały wiosnę.
Jolanta Kasperkowiak, mieszkanka Bielic, jest autorką książek o przyrodzie i zwierzętach.
Mogileńskim przedszkolakom przypomniała nazwy zwierząt i opowiedziała o budzącej się do życia przyrodzie.
 Dzieci miały okazję dowiedzieć się:
- dlaczego łabędzie mają krótkie nóżki
- dlaczego jaskółki nisko latają
- czy i kiedy dokarmiać ptaki
- co to znaczy, że co czwarty Bocian jest Polakiem
- co nam daje las.

Fot.MBP

Autorka wierszy i książek o przyrodzie zachęcała najmłodszych mogilnian by byli tej przyrody strażnikami.
Na zakończenie zajęć dzieci uzupełniały wcześniej stworzony plakat „Zwierzęta i ptaki zamieszkujące las i jezioro” oraz kolorowankę „Bocian na łące”.
Spotkania zorganizowane przez Magdalenę Czerwińską z Oddziału Dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbywały się w przedszkolach.

Fot.MBP

wtorek, 18 marca 2014

"Tryptyk rzymski" w interpretacji Elżbiety Nowosielskiej


Elżbieta Nowosielska jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim i podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką podręczników: "Zrozumieć świat", "Oglądać świat", "Elementarz dla ciekawskich" oraz opracowań metodycznych za które otrzymała nagrody "Edukacja 2002" i "Edukacja 2003'.
Za swe osiągnięcia w dziedzinie kultury i oświaty otrzymała: Medal Jakuba Wojciechowskiego, Medal Czesława Miłosza, Pióro Arkony, Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, Złoty Krzyż Zasługi.
Spod jej pióra wyszły tomiki poetyckie "Wszystko ptakom opowiem", "Nie czekam innego nieba", "Pięć stron mojego świata" oraz liczne wiersze publikowane w almanachach poetyckich.
Elżbieta Nowosielska, sama będąc poetką, jest autorką prelekcji poświęconych fascynującym ją poetom. W czytelni mogileńskiej biblioteki prezentowała dotąd wiersze i losy Jana Kasprowicza, Jana Twardowskiego, Wisławy Szymborskiej, Bronisławy Wajs - Papuszy.

wtorek, 4 marca 2014

Warsztaty plastyczne

Fot.MBP
Wychowankowie Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie wzięli udział w warsztatach plastycznych.  Warsztaty odbyły się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie 3 marca 2014r. Efektem wspólnej pracy były koszyki z kwiatami wykonane z krepy, papieru, bristolu i bibuły.