sobota, 26 marca 2016

Życzenia

Zdrowych, 
pełnych miłości i pokoju 
Świąt Wielkiej Nocy 

wszystkim Czytelnikom i Użytkownikom 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie

                                                                                                                              życzą Bibliotekarze

czwartek, 17 marca 2016

W piątek 18 marca 2016 r. filia w Wylatowie czynna krócej

W piątek 18 marca 2016 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie 
filia w Wylatowie 

wyjątkowo czynna krócej 
do ok. 12.30. 

Przepraszamy. 


Wielka Liga Czytelników

Znalezione obrazy dla zapytania wielka liga czytelników 2016


Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie pod koniec 2015 r. przystąpił do ogólnopolskiego konkursu czytelniczego Wielka Liga Czytelników zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Wielka Liga” i Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach.
Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych, składał się z trzech etapów i podzielony został na dwie kategorie klasowe: 1-3 oraz 4-6.
Uczestnicy wypożyczali w bibliotece książki z listy konkursowej i odbierali do nich formularze z pytaniami. Następnie rozwiązywali testy w domach podczas rodzinnego czytania, a wypełnione formularze zwracali do biblioteki. Odpowiedzi zostały ocenione przez pracownice placówki zgodnie z formularzami zamieszczonymi na stronie http://wielka-liga.pl
Pierwszy etap Wielkiej Ligii Czytelników na szczeblu bibliotecznym już za nami. Spośród uczestników konkursu wyłoniono trójkę zawodników w kategorii klasowej 1-3, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów, co zakwalifikowało ich do półfinałów wojewódzkich, które odbędą się 15 kwietnia 2016 r. równolegle w różnych województwach. Następnie 7 najlepszych drużyn wystąpi w turnieju finałowym w sobotę 4 czerwca 2016 r. w Katowicach.
Zwycięzcy etapu bibliotecznego, którzy uzyskali dziesięć wymaganych sprawności-zaliczeń otrzymali dyplomy.
Głównym celem konkursu było promowanie czytelnictwa wśród rodzin, kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą oraz promowanie twórczości dla dzieci.
W półfinale zmagały się będą: Wiktoria Śniegowska, Wiktoria Lasecka oraz Vanessa Wosztyl.

Życzymy im powodzenia i dalszych sukcesów czytelniczych.

Nowoczesna przestronna biblioteka w Mogilnie - koncepcja wstępna

Prezentujemy Państwu wstępną koncepcję przebudowy Hali Sportowo-Widowiskowej „Sokół” na potrzeby naszej placówki. Wizualizacja została wykonana przez Pracownię nad Wartą Rafała Owczarzaka ze Śremu.

https://drive.google.com/folderview?id=0B3kPj0MnLLcublhPa1BrRWRTVlU&usp=sharing


Aut. Pracownia nad Wartą

Aut. Pracownia nad Wartą

wtorek, 15 marca 2016

Powiatowy konkurs fotograficzny "Tu powstała Polska – Szlak Piastowski - najdawniejsze zabytki regionu w obiektywie".

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

TEMAT KONKURSU
Powiatowy konkurs fotograficzny "Tu powstała Polska – Szlak Piastowski - najdawniejsze zabytki regionu w obiektywie".

ORGANIZATOR

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie ul. Narutowicza 1 88 - 300 Mogilno.

CELE KONKURSU

 1. Zwrócenie uwagi młodzieży na otaczający ją świat i zachęcenie do spojrzenia na najstarsze zabytki najbliższej okolicy poprzez obiektyw aparatu.
 2. Zainteresowanie młodzieży zabytkami Szlaku Piastowskiego.
 3. Zwrócenie uwagi na doniosłe znaczenie regionu w najdawniejszej historii Polski.
 4. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i zainteresowania młodzieży historią regionu i Polski.
 5. Zwrócenie uwagi na związek między kulturą i historią Polski z tradycją i kulturą chrześcijańską.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Mogą w nim uczestniczyć osoby indywidualne oraz reprezentanci szkół – wyłącznie autorzy nadesłanych prac. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca jest ich autorem.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zgłoszone fotografie mogą stanowić cykl.
 3. Załącznik 1 zawiera mapkę oraz listę proponowanych obiektów lecz nie jest obligatoryjny. Uczestnicy konkursu mogą fotografować inne obiekty należące do Szlaku Piastowskiego.
 4. Nadesłane prace wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową powinny być wykonane przez uczestnika konkursu. Prace biorące udział w konkursie nie mogły być wcześniej nagradzane w innym konkursie fotograficznym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i wystawiania nadesłanych prac z podaniem nazwiska autora.
 6. Prace powinny być przekazane organizatorowi w wersji tradycyjnej (analogowej) w formacie A4 (21x29,7) i elektronicznej na płycie CD/DVD. Fotografie w formacie JPG w rozdzielczości 300 dpi. Każdą prace i płytę należy opatrzyć wymyślonym przez autora hasłem (nie nazwiskiem autora). Powtórzenie identycznego hasła w metryczce pracy umożliwi identyfikację autora po otwarciu koperty z jego danymi.
 7. W zaklejonej kopercie wraz z pracami należy dostarczyć kartę zgłoszenia (zał. 2) oraz metryczkę każdej pracy z hasłem identycznym jak na pracy konkursowej (zał.3 ).
 8. Termin doręczenia prac upływa 17.05.2016r.
 9. Termin ogłoszenia wyników upływa 30.05.2016r.
 10. Nadesłane zdjęcia i płyty nie podlegają zwrotowi.
 11. Termin wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej zostanie przekazany uczestnikom pocztą elektroniczną i umieszczony na stronie organizatora.

PODZIAŁ NAGRÓD

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora. Przewidziano przyznanie nagród rzeczowych oraz także dyplomów i wyróżnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prace bez karty zgłoszeniowej, niezgodne z regulaminem, zniszczone , nieopisane, przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników i ich publikacji w mediach w celach promocji konkursu.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie rozdania nagród telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.
 5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autorów a w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
 6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
 7. Na uroczystość rozdania nagród organizatorzy przyjeżdżają na rozdanie nagród na własny koszt i odpowiedzialność.
 8. Prace należy przekazać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie ul. Narutowicza 1

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
www.mbp.mogilno.pl

Załącznik 1

Mapa i lista obiektów Szlaku Piastowskiego

     
  Proponowane obiekty
Czerniejewo - zespół pałacowy
Giecz      -     relikty palatinum, kościoły: pw. Św Jana Chrzciciela, Wniebowzięcia NMP  
Gniezno -     wzgórze Lecha, kościoły: pw. św. Jana Chrzciciela, św. Trójcy, św. Mikołaja, oo Franciszkanów
Grzybowo -  kościół pw. św Mikołaja, grodzisko
Inowrocław -  kościoły: pw. św. Mikołaja, pw. imienia NMP
Kostrzyn - kościół pw. św. Piotra i Pawła
Kościelec - kościół pw. Św Małgorzaty
Kruszwica Mysia Wieża, kolegiata pw. św. Piotra i Pawła
Kwieciszewo - pw. św. Magdaleny
Lednica -  Mały Skansen, zespół zabytkowych budowli
Lubostroń - zespół pałacowy
Łubowo - kościół pw. św. Mikołaja

Mogilno - pobenedyktyński zespół klasztorny, kościół pw. św. Jakuba
Orchowo - kościół pw. Wszystkich Świętych
Ostrów Lednicki - relikty kaplicy i palatinum
Pakość - Kalwaria
Pobiedziska - skansen miniatur, kościół pw. św. Michała Archanioła
Poznań - Ostrów Tumski, Zamek Przemysła, kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego
Strzelno - ponorbertański zespół klasztorny
Wylatowo -kościół pw. św. Piotra i Pawła
Wenecja - ruiny zamku Mikołaja Nałęcza

Źródło mapy i listy wybranych, proponowanych obiektów: 
http://gniezno.pttk.pl/poznaj-szlak-piastowski
hhttp://gniezno.pttk.pl/poznaj-szlak-piastowski

piątek, 11 marca 2016

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zachęca czytelników do korzystania z udogodnień systemu SOWA2/MARC21

INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO REZERWOWANIA
I ZAMAWIANIA KSIĄŻEK
ORAZ ZARZĄDZANIA KONTEM CZYTELNIKA
W MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILNIE


Każdy czytelnik MBP w Mogilnie, posiadający kartę, może po zalogowaniu się, sprawdzić stan swojego konta,
skorzystać z opcji rezerwowania i zamawiania książek, prolongować terminy, poprawiać swoje dane osobowe.
Wystarczy zalogować się na stronie:

w zakładce zaloguj wpisz numer PESEL lub adres e-mail podany w bibliotece lub numer karty czytelnika nie zalecamy wpisywania nazwiska i imienia (mogą się one powtarzać).
Następnie wybierz: wygeneruj nowe hasło, wpisz nazwisko i imię oraz adres poczty elektronicznej podany w bibliotece i tekst z obrazka, kliknij: wyślij.
Odbierz pocztę od Miejskiej Biblioteki Publicznej i postępuj zgodnie z podaną w mailu instrukcją.

Po pierwszym logowaniu można zmienić hasło dostępu do konta na swoje własne.


Z konta mogą korzystać czytelnicy, którzy podali w bibliotece adres mailowy.

wtorek, 8 marca 2016

10 marca biblioteka nieczynna

10 marca w czwartek 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie 
przy ul.Narutowicza 1 
oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i 
Oddział dla Dzieci
 przy ul. Plac Wolności 22
będą nieczynne.

Przyczyną zamknięcia placówek jest konwersja danych w systemie Sowa.
Od 11 marca 2016 r. biblioteka będzie pracowała w systemie Sowa 2 co umożliwi opracowywanie zbiorów w formacie MARC 21 zgodnym z e standardami międzynarodowymi.
Dzięki Sowie 2 elektroniczne usługi biblioteczne będą bardziej dostępne dla czytelników.

Za utrudnienia 10 marca przepraszamy.

piątek, 4 marca 2016

Malarstwo Stanisława Tarnowieckiego

3 marca w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie została otwarte  wystawa malarstwa Stanisława Tarnowieckiego. 
Gości biblioteki powitała dyr Maria Kotlińska. 
Fot. MBP
O twórczości Stanisława Tarnowieckiego opowiedział dr hab. Witold Pochylski. 
Fot. MBP
Prelegent zwrócił uwagę na skromność i życzliwość artysty oraz na umiejętność harmonizowania świata przedstawionego w wymagających ciszy i wrażliwości akwarelach. Charakterystyczne dla twórczości Stanisława Tarnowieckiego jest nasycenie kolorów oraz prostota motywów i przekazu w malowanych pejzażach i architekturze.
Witold Pochylski porównał przekaz niesiony przez akwarele Stanisława Tarnowieckiego do dobrych nowin z listów przynoszonych przez listonosza jakim przez wiele lat był artysta.Obok akwarel na wystawie znalazły się rysunki i gwasze.
Podziw dla twórczości i osobowości Stanisława Tarnowieckiego wyraziły także prezes Mogileńskiego Towarzystwa Kultury Teresa Kujawa oraz plastyk Jadwiga Kończal.

Fot.MBP
Fot.MBPWystawę będzie można oglądać w holu biblioteki do końca marca.
Fot.MBPwtorek, 1 marca 2016

Prezent od IBUK Libra


Drodzy Czytelnicy,
w nowej odsłonie akcji PREZENT OD IBUK LIBRA, z myślą o wszystkich kobietach, proponujemy książkę Niepewność przekleństwem kobiet, autorstwa Helen Lerner.
Dlaczego kobiety nie dość często zajmują stanowiska wyższego szczebla w biznesie, polityce, organizacjach pozarządowych? Problemem jest pewność siebie rozumiana jako odwaga podejmowania działań, których rezultatów nie da się przewidzieć. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana! A perfekcjonistki, które podejmują jedynie działania skazane na sukces, nie podejmując ryzyka, z reguły nie osiągają swoich celów.
Bazując na doświadczeniu swoim, uznanych kobiet biznesu oraz badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kobiet pracujących, autorka przedstawia praktyczne strategie, aby obalić mit niepewności i lepiej radzić sobie z trudnościami i uprzedzeniami na rynku pracy. Dla swoich czytelniczek stworzyła również trzydzieści Iskierek Pewności Siebie – prostych i skutecznych ćwiczeń, których zastosowanie pomoże w rozwoju kariery zawodowej zarówno liderkom, jak kobietom, które dopiero marzą o osiągnięciu sukcesu.
Zachęcamy do lektury!
Zespół IBUK Libra