Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej CATL

Szanowni Państwo – zapraszamy do współpracy.


Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek rozpoczęła współpracę z Ośrodkiem KARTA i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Fundacja wyposażyła biblioteki w sprzęt umożliwiający digitalizowanie, opracowywanie i przechowywanie cyfrowych wersji materiałów archiwalnych.
Współpracujące w ramach CATL biblioteki, łączyć będzie udostępniana przez Ośrodek KARTA infrastruktura, to jest biblioteka cyfrowa dLibra, system stron domowych CATL oraz strona www.archiwa.org

W ramach projektu, na koszt Ośrodka KARTA zostały przeszkolone mogileńskie bibliotekarki. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i biblioteki na udostępnionych przez Ośrodek KARTA stronach można oglądać fotografie, dokumenty, wywiady oraz inne archiwalia dotyczące historii Mogilna i ziemi mogileńskiej.
Jeśli w Państwa zbiorach znajdują się materiały, które zechcieli by Państwo pokazać i ocalić od zapomnienia zachęcamy do przyniesienia ich do biblioteki. Po skopiowaniu zostaną ona Państwu zwrócone,  a ich publikacja na stronach CATL będzie obwarowana prawami autorskimi właścicieli.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz