wtorek, 26 kwietnia 2016

Biblioteka czynna 2 maja - zapraszamy

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zaprasza czytelników w poniedziałek 2 maja 2016 r. 

Czynne będą: 
Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Narutowicza 1 - wejście od Urzędu Stanu Cywilnego
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci przy Placu Wolności 22.

Biblioteki będą czynne od 7:30 do 15:30. 


Filia w Wylatowie nieczynna 2 maja

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

filia w Wylatowie 

w poniedziałek 2 maja 2016 r.
będzie nieczynna. 

Przepraszamy!


Wystawa książek o Janie Pawle II

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zaprasza do oglądania i wypożyczania publikacji poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Ekspozycja została przygotowana w związku z przypadającą na 27 kwietnia drugą rocznicę kanonizacji Papieża.

Wystawę książek można oglądać w holu biblioteki (ul. Narutowicza 1) do 30 kwietnia 2016 r. 
sobota, 23 kwietnia 2016

23 kilometr

22 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie gościł maszer Krzysztof Nowakowski. Prelegent opowiedział zgromadzonym w czytelni słuchaczom o swej pasji podróżowania psim zaprzęgiem.

Krzysztof Nowakowski wraz z żoną Darią organizuje wyprawy polarne i startuje w wyścigach psich zaprzęgów. Słuchacze mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę na temat Dalekiej Północy, psów zaprzęgowych, a nawet zasad higieny, które w warunkach wypraw polarnych przestają obowiązywać.

Umiejętność skupienia uwagi i zainteresowania słuchaczy jaka wykazał się prelegent sprawiły, że spotkanie trwało do 19.00.

Spotkanie było jednocześnie promocją książki "23 kilometr". Publikację wraz z dedykacją  można było nabyć po spotkaniu. Dochód ze sprzedaży autor przeznaczył na utrzymanie Domu Psiego Seniora.

Zainteresowanych książką i pomaganiem psim staruszkom odsyłamy do autora:

Więcej informacji o Krzysztofie Nowakowskim i jego pasji na: http://syberiada-adventure.blogspot.com 

Fot.MBP

Fot.MBP

Fot.MBP

Fot.MBPpiątek, 22 kwietnia 2016

Powiatowy konkurs fotograficzny "Tu powstała Polska – Szlak Piastowski - najdawniejsze zabytki regionu w obiektywie".

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

TEMAT KONKURSU:
Powiatowy konkurs fotograficzny "Tu powstała Polska – Szlak Piastowski - najdawniejsze zabytki regionu w obiektywie".

ORGANIZATOR

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie ul. Narutowicza 1 88 - 300 Mogilno.

CELE KONKURSU

 1. Zwrócenie uwagi młodzieży na otaczający ją świat i zachęcenie do spojrzenia na najstarsze zabytki najbliższej okolicy poprzez obiektyw aparatu.
 2. Zainteresowanie młodzieży zabytkami Szlaku Piastowskiego.
 3. Zwrócenie uwagi na doniosłe znaczenie regionu w najdawniejszej historii Polski.
 4. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i zainteresowania młodzieży historią regionu i Polski.
 5. Zwrócenie uwagi na związek między kulturą i historią Polski z tradycją i kulturą chrześcijańską.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Mogą w nim uczestniczyć osoby indywidualne oraz reprezentanci szkół – wyłącznie autorzy nadesłanych prac. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, że osoba nadsyłająca jest ich autorem.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zgłoszone fotografie mogą stanowić cykl.
 3. Załącznik 1 zawiera mapkę oraz listę proponowanych obiektów lecz nie jest obligatoryjny. Uczestnicy konkursu mogą fotografować inne obiekty należące do Szlaku Piastowskiego.
 4. Nadesłane prace wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową powinny być wykonane przez uczestnika konkursu. Prace biorące udział w konkursie nie mogły być wcześniej nagradzane w innym konkursie fotograficznym.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i wystawiania nadesłanych prac z podaniem nazwiska autora.
 6. Prace powinny być przekazane organizatorowi w wersji tradycyjnej (analogowej) w formacie A4 (21x29,7) i elektronicznej na płycie CD/DVD. Fotografie w formacie JPG w rozdzielczości 300 dpi. Każdą prace i płytę należy opatrzyć wymyślonym przez autora hasłem (nie nazwiskiem autora). Powtórzenie identycznego hasła w metryczce pracy umożliwi identyfikację autora po otwarciu koperty z jego danymi.
 7. W zaklejonej kopercie wraz z pracami należy dostarczyć kartę zgłoszenia (zał. 2) oraz metryczkę każdej pracy z hasłem identycznym jak na pracy konkursowej (zał.3 ).
 8. Termin doręczenia prac upływa 17.05.2016r.
 9. Termin ogłoszenia wyników upływa 30.05.2016r.
 10. Nadesłane zdjęcia i płyty nie podlegają zwrotowi.
 11. Termin wręczenia nagród i wystawy pokonkursowej zostanie przekazany uczestnikom pocztą elektroniczną i umieszczony na stronie organizatora.

PODZIAŁ NAGRÓD

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora. Przewidziano przyznanie nagród rzeczowych oraz także dyplomów i wyróżnień.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prace bez karty zgłoszeniowej, niezgodne z regulaminem, zniszczone , nieopisane, przekazane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 2. Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników i ich publikacji w mediach w celach promocji konkursu.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie rozdania nagród telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.
 5. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autorów a w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
 6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.
 7. Na uroczystość rozdania nagród organizatorzy przyjeżdżają na rozdanie nagród na własny koszt i odpowiedzialność.
 8. Prace należy przekazać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie ul. Narutowicza 1

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania na stronie:
www.mbp.mogilno.pl

Załącznik 1

Mapa i lista obiektów Szlaku Piastowskiego

   
  Proponowane obiekty
Czerniejewo - zespół pałacowy
Giecz      -     relikty palatinum, kościoły: pw. Św Jana Chrzciciela, Wniebowzięcia NMP  
Gniezno -     wzgórze Lecha, kościoły: pw. św. Jana Chrzciciela, św. Trójcy, św. Mikołaja, oo Franciszkanów
Grzybowo -  kościół pw. św Mikołaja, grodzisko
Inowrocław -  kościoły: pw. św. Mikołaja, pw. imienia NMP
Kostrzyn - kościół pw. św. Piotra i Pawła
Kościelec - kościół pw. Św Małgorzaty
Kruszwica Mysia Wieża, kolegiata pw. św. Piotra i Pawła
Kwieciszewo - pw. św. Magdaleny
Lednica -  Mały Skansen, zespół zabytkowych budowli
Lubostroń - zespół pałacowy
Łubowo - kościół pw. św. Mikołaja

Mogilno - pobenedyktyński zespół klasztorny, kościół pw. św. Jakuba
Orchowo - kościół pw. Wszystkich Świętych
Ostrów Lednicki - relikty kaplicy i palatinum
Pakość - Kalwaria
Pobiedziska - skansen miniatur, kościół pw. św. Michała Archanioła
Poznań - Ostrów Tumski, Zamek Przemysła, kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego
Strzelno - ponorbertański zespół klasztorny
Wylatowo -kościół pw. św. Piotra i Pawła
Wenecja - ruiny zamku Mikołaja Nałęcza

Źródło mapy i listy wybranych, proponowanych obiektów: 
http://gniezno.pttk.pl/poznaj-szlak-piastowski

Zabawy z książką w bibliotece

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Książki i Praw Autorskichw Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie odbyły się zajęcia dla dzieci popularyzujące tradycyjną formę książki.
Na wstępie spotkania przyszli czytelnicy obejrzeli krótką animację o powstawaniu książki, na podstawie której z rozsypanych wyrazów układali drogę powstawania publikacji.
Następnie w oparciu o przygotowane rekwizyty odgadywali tytuły popularnych wierszy dla dzieci, a także aktywnie uczestniczyły w zabawie dydaktycznej i udzielały prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania poprzez podniesienie odpowiedniej kartki.
Na koniec zajęć dzieci wspólnie tworzyły regulamin poszanowania książek i ozdabiały według własnych pomysłów zakładki. 
Uczestnikami zabaw z książką byli drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mogilnie z wychowawczynią Hanną Pochylską.


Fot.MBP
Fot.MBP
Fot.MBP

Fot.MBP
Fot.MBP
Fot.MBP

Fot.MBP

Fot.MBP

Fot.MBP

Fot.MBP

Fot.MBP


Fot.MBP
Fot.MBP

Fot.MBP

Fot.MBP

Fo.MBP
Fot.MBP
Fot.MBP
Fot.MBP

środa, 20 kwietnia 2016

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia 2016

II DZIEŃ KSIĄŻKI 
I PRAW AUTORSKICH
W MOGILNIE


Z okazji Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie proponuje:

 • Zajęcia dla dzieci popularyzujące tradycyjną formę książki.
 • Wystawę publikacji wydanych przez Mogileńskie Towarzystwo Kultury w holu biblioteki
  (ul. Narutowicza1).
 • Korzystanie z katalogu on-line biblioteki i zdalną obsługę własnego konta bibliotecznego (rezerwacja, zamawianie, prolongata).

 • Bezpłatne kody umożliwiające korzystanie z e-booków na platformie IBUK Libra, Kujawsko-Pomorskiego Zasobu Książek Elektronicznych.

 • Darmowe kody dla zainteresowanych czytelników do Konta Premium w portalu w.bibliotece.pl (ogólnopolskiego serwisu e-usług bibliotecznych dla bibliotek, wydawców i czytelników).
 • Ciekawą ofertę nowości wydawniczych z różnych dziedzin nauki, beletrystykę, poradniki, literaturę dla dzieci i wiele innych, ciekawych pozycji książkowych.

PRZYJDŹ DO BIBLIOTEKI I WYBIERZ KSIĄŻKĘ
TRADYCYJNĄ LUB ELEKTRONICZNĄ DLA SIEBIE”
środa, 13 kwietnia 2016

Wystawa - "Twój ogród - wiosenne inspiracje"

W związku z rozpoczynającym się sezonem działkowym w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie wyeksponowane zostały publikacje dotyczące ogrodnictwa. 


Są to poradniki o pielęgnacji różnych gatunków roślin, uprawie drzew i krzewów czy zakładaniu ogrodów. 


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą literatury fachowej z zakresu uprawy ogrodu. 


Książki dostępne są w placówce przy ul. Narutowicza 1 (budynek Urzędu Miejskiego). piątek, 8 kwietnia 2016

Jak korzystać z konta bibliotecznego


Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zachęca czytelników do korzystania z udogodnień systemu SOWA2/MARC21

INSTRUKCJA ELEKTRONICZNEGO REZERWOWANIA
I ZAMAWIANIA KSIĄŻEK
ORAZ ZARZĄDZANIA KONTEM CZYTELNIKA
W MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILNIE


Każdy czytelnik MBP w Mogilnie, posiadający kartę, może po zalogowaniu się, sprawdzić stan swojego konta,
skorzystać z opcji rezerwowania i zamawiania książek, prolongować terminy, poprawiać swoje dane osobowe.
Wystarczy zalogować się na stronie:

Wybierz zakładkę konto lub zaloguj wpisz numer PESEL, numer karty czytelnika, lub adres e-mail podany w bibliotece nie zalecamy wpisywania nazwiska i imienia (mogą się one powtarzać).

Następnie wybierz: wygeneruj nowe hasło.
W polu kontrolnym powtórz PESEL, numer karty lub lub nazwisko i mię (niezalecane), poniżej wpisz adres poczty elektronicznej podany w bibliotece i tekst z obrazka, kliknij: wyślij.
Odbierz pocztę od Miejskiej Biblioteki Publicznej i postępuj zgodnie z podaną w e-mailu instrukcją.

Po pierwszym logowaniu można zmienić hasło dostępu do konta na swoje własne.

Z konta mogą korzystać czytelnicy, którzy podali w bibliotece adres mailowy i PESEL.
czwartek, 7 kwietnia 2016

Promocja książki "23 kilometr" Krzysztofa Nowakowskiego


Krzysztof Nowakowski - marzyciel, sportowiec, maszer, adventurer. Mąż i ojciec. Razem z żoną Darią od niemal siedemnastu lat podróżuje przez życie psim zaprzęgiem, organizując wyprawy w rejony polarne i startując w najdłuższych wyścigach psich zaprzęgów w Europie. W roku 2010 dwa psio-ludzkie zespoły prowadzone przez Darię i Krzysztofa objechały dookoła największe europejskie jezioro położone za kołem polarnym, Inarijarvi. Trzysta kilometrów pokonali w trzy dni. To był początek ich zmagań z Daleką Północą, o których opowiada ta książka.

Po spotkaniu możliwość zakupu książki (35 zł). 

Fot. K. Nowakowski

sobota, 2 kwietnia 2016

Przedszkolaki w bibliotece

Miejską Bibliotekę Publiczną w Mogilnie odwiedziły dzieci z Przedszkola w Wylatowie.
Najmłodsi czytelnicy wysłuchali wierszy o ptakach oraz opowiadania Barbary Cain "Chyba jestem nieśmiały". Dzieci z zainteresowaniem przeglądały adresowane do nich książki.
Fot. MBP

Fot MBP
Fot. MBP

Prezent od IBUK Libra

Drodzy Czytelnicy,
w nowej odsłonie akcji PREZENT OD IBUK LIBRA, proponujemy ostatni tom rozmów Władysława Bartoszewskiego i Michała Komara - Prawda leży, tam gdzie leży.
We wszystkich książkach z serii „Na Dwa Głosy” Władysław Bartoszewski, wspominając ludzi, z którymi zetknął go los, przedstawił niezły kawał historii. I to historii opowiedzianej nieco inaczej niż w podręcznikach. Zawsze prawdziwie, bo – jak powtarzał – prawda nie leży pośrodku, prawda leży tam, gdzie leży.
Zachęcamy do lektury!

Zespół IBUK Libra