piątek, 28 lutego 2014

Wykład Aleksandry Paprot

Podczas wykładu, który doktorantka wygłosiła w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie goście biblioteki mogli posłuchać o wciąż żywych rejonie Trzemeszna ale także Mogilna tradycjach, obyczajach do dziś obecnych w kulturze wsi, również o magicznych wierzeniach żywych do dziś w pamięci mieszkańców Wielkopolski. Aleksandra Paprot wraz ze studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadziła badania etnologiczne w okolicach Trzemeszna zwracając uwagę na pochodzenie nazw badanych miejscowości, legendy z nimi związane a także na rodzące się nowe obyczaje wynikające z przemian jakie zachodzą na współczesnej wsi polskiej.
Słuchacze chętnie dzielili się z Aleksandrą Paprot własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami, opowiadali także o tradycjach kultywowanych w ich rodzinach.

Fot.MBP
Aleksandra Paprot, ur. w 1988 r. w Malborku. Magister kulturoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2007-2011 członkini, a także wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego UG Mozaika zajmującego się regionami Polski oraz ginącymi kulturami świata. Obecnie doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Sekcji Słowiańskiej Studenckiego Koła Naukowego Etnologów im. B. Piłsudskiego oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Gdańsku. Uczestniczka etnologicznych badań terenowych na Żuławach Elbląskich i Gdańskich organizowanych przez IEiAK UAM w Poznaniu oraz studenckich badań terenowych UG nad szamanizmem syberyjskim wśród Buriatów nad Bajkałem (Syberia). Autorka prac i publikacji poruszających problematykę Żuław m. in. w „Roczniku Żuławskim” i w „Prowincji. Kwartalniku Społeczno – Kulturalnym Dolnego Powiśla i Żuław”. Interesuje się regionem i kulturą materialną Żuław, obrzędowością, tradycją i folklorem wsi polskiej oraz sztuką i strojami ludowymi. Szczególnie bliskim jej miejscem na Żuławach jest cmentarz mennonicki w Stogach Malborskich. Mieszka w Starej Kościelnicy na Żuławach, a korzenie jej przodków sięgają Kielecczyzny i Grodzieńszczyzny. Dlatego też tematyka pracy magisterskiej pt. „Kształtowanie się świadomości kulturowej mieszkańców Starej Kościelnicy po 1945 roku” miała swój początek w przekazach jej rodziny, która po II wojnie światowej została przesiedlona w rejon delty Wisły. Opowieści dziadków i rodziców pozwoliły dostrzec autorce niezwykłą wartość dziedzictwa kulturowego oraz wielokulturowości regionu i wykorzystać to w badaniach nad swoją rodzinną miejscowością.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz