wtorek, 18 marca 2014

"Tryptyk rzymski" w interpretacji Elżbiety Nowosielskiej


Elżbieta Nowosielska jest absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim i podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką podręczników: "Zrozumieć świat", "Oglądać świat", "Elementarz dla ciekawskich" oraz opracowań metodycznych za które otrzymała nagrody "Edukacja 2002" i "Edukacja 2003'.
Za swe osiągnięcia w dziedzinie kultury i oświaty otrzymała: Medal Jakuba Wojciechowskiego, Medal Czesława Miłosza, Pióro Arkony, Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, Złoty Krzyż Zasługi.
Spod jej pióra wyszły tomiki poetyckie "Wszystko ptakom opowiem", "Nie czekam innego nieba", "Pięć stron mojego świata" oraz liczne wiersze publikowane w almanachach poetyckich.
Elżbieta Nowosielska, sama będąc poetką, jest autorką prelekcji poświęconych fascynującym ją poetom. W czytelni mogileńskiej biblioteki prezentowała dotąd wiersze i losy Jana Kasprowicza, Jana Twardowskiego, Wisławy Szymborskiej, Bronisławy Wajs - Papuszy.