piątek, 6 marca 2015

Gwara wielkopolska na wesoło

5 marca 2015 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie gościł Jacek Hałasik znawca gwary wielkopolskiej, dziennikarz Radia Merkury tworzący i prowadzący audycję "Jasny fyrtel" i konkursy gwary poznańskiej.
Fot. MBP
Jacek Hałasik, godny następca Mariana Pogasza czyli popularnego Starego Marycha, przypomniał mogilnianom język ich rodziców i dziadków.

Fot. MBP
Goście biblioteki uczestniczyli w konkursach znajomości gwarowych określeń oraz słownictwa i byli nagradzani broszurami popularyzującymi gwarę wielkopolską przywiezionymi przez dziennikarza.

Fot. MBP
Organizatorem spotkania z Jackiem Hałasikiem było Mogileńskie Towarzystwo Kultury, spotkanie dofinansował Urząd Miejski.

Fot. MBP