wtorek, 2 czerwca 2015

Dotacja Orange dla Bibliotek

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała dofinansowanie 1887,05 z programu Orange dla Bibliotek. Dofinansowanie jest refundacją kosztów ponoszonych przez bibliotekę na dostęp do Internetu od stycznia do lipca 2015.


Celem programu Orange dla Bibliotek jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Organizatorami Programu są Orange Polska oraz Fundacja Orange.
Program skierowany jest do gminnych bibliotek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Program zakłada wsparcie bibliotek poprzez podłączenie usługi dostępu do Internetu oraz refundację kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usługi.