piątek, 12 maja 2017

Otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie 11.05.2017

Historia bibliotek publicznych w Mogilnie sięga 1880 r., kiedy powstało Towarzystwo Czytelni Ludowych.
Tworzenie biblioteki w obecnym kształcie rozpoczęto w 1945 r. od zbiórki książek ocalałych po wojnie.
Od 1994 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie jest samorządową instytucją kultury działającą w ramach krajowej sieci bibliotecznej i od 2003 r pełni zadania biblioteki powiatowej.
Zadaniem współczesnych bibliotek jest nie tylko gromadzenie i udostępnianie księgozbioru ale także praca kulturotwórcza na rzecz rozwoju czytelnictwa i popularyzacji książki zarówno w formie tradycyjnej jak i nowoczesnej. Warunkiem realizacji tego zadania jest, szeroko rozumiana dostępność placówki i jej otwarcie na różnorodne potrzeby lokalnej społeczności.
Dotychczas miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie zajmowała 2 lokale o łącznej powierzchni 240 m² w tym Wypożyczalnia Miejska wraz z czytelnią 108 m² a Wypożyczalnia dla Dorosłych wraz z Oddziałem dla Dzieci 152 m².
Możliwość rozwoju placówki, a nawet realizowania jej statutowych zadań została wyczerpana z powodu braku miejsca i niedostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo a nawet matek z małymi dziećmi.
Podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby biblioteki burmistrz Leszek Duszyński stwierdził, że celem władz miasta jest wykorzystywanie budynków istniejących w infrastrukturze Mogilna ale mogących zmienić swoje przeznaczenie.
W tę politykę wpisał się pomysł, burmistrza Duszyńskiego, przekazania hali sportowej „Sokół“ na potrzeby biblioteki.
Warunkiem pomyślnej realizacji projektu była akceptacja Rady Miejskiej w Mogilnie oraz pozytywne rozpatrzenie przez Instytut Książki wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020".
Na poczet wkładu własnego gminy mogło zostać zaliczone 20% wartości nieruchomości przeznaczonej na potrzeby biblioteki.
W grudniu 2016 r. Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Kujawa, radna Elżbieta Sarnowska, dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Mogilnie Marcin Zieliński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie Maria Kotlińska gościli w Bibliotece Publicznej im. H. Święcickiego w Śremie. Śremska placówka realizowała inwestycję pn. "Adaptacja , modernizacja i wyposażenie budynku na nową siedzibę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im  Heliodora Święcickiego w Śremie" w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet  "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uchwałą XVI/165/16 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie dokonania darowizny na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Mogilnie przy ul. Rynek 8 Rada Miejska w Mogilnie przekazała bibliotece halę sportową „Sokół”. Wartość budynku 1.819.000,00 została zaliczona na poczet wkładu własnego niezbędnego do złożenia wniosku i przystąpienia do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.
Projekt adaptacji i przebudowy hali "Sokół" na potrzeby biblioteki wykonało biuro projektowe ze Śremu Pracownia nad Wartą.
O rozstrzygnięciu I naboru wniosków w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2016-2020" Instytut Książki poinformował 2 maja 2016 r.
W ramach I naboru wpłynęło 255 wniosków poprawnych formalnie na łączna kwotę 260  582  586 mln zł (budżet priorytetu w latach 2016 – 2020 wynosi 150 mln zł) i 4 wnioski błędne formalnie. Wnioski poprawne formalnie zostały uszeregowane w kolejności wynikającej z punktacji uzyskanej w ocenie merytorycznej.
Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 89 wniosków w kwotach wnioskowanych przez wnioskodawców na zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowania w 2016 r. i 2017 r. na łączną kwotę 60 341 517 zł, co stanowi ok. 40% budżetu priorytetu na lata 2016 - 2020.
Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.999.995 na adaptację i modernizację hali sportowej „Sokół” na potrzeby biblioteki.
W czerwcu 2017 r. w hali "Sokół" bibliotekarze, po raz pierwszy, zorganizowali zajęcia w ramach ogólnopolskiego projektu Noc Bibliotek 2016. W sierpniu 2016 r., wyłoniona w przetargu nieograniczonym, firma Weno Węgrzyn i Nowacki z Chodzieży rozpoczęła prace budowlane.
Podczas prac budowlanych : wywieziono – 290 m³ gruzu. Wykorzystano: 160 m³ piasku; 170 m³ betonu; 17 tys. kg (17 ton) cementu; 33 tys. sztuk bloczków ściennych; 13 tys. kg (13 ton) tynku gipsowego; 15 tys. kg (15 ton) stali; 14 tys. kg (14 ton) zapraw klejowych; 980 dm³ czyli litrów farb i gruntów; 1,8 tys. m² płytek ceramicznych.
Dużym przedsięwzięciem logistycznym było przeniesienie zbiorów biblioteki do nowej siedziby. Bibliotekarze mogli liczyć na życzliwą pomoc nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Mogilnie, Zespołu Szkół w Bielicach oraz mogileńskiego gimnazjum. W prace na rzecz biblioteki zaangażowały się także jej byłe pracownice Elżbieta Sobkowiak i Bożena Łączna oraz bibliotekarki z Dąbrowy Hanna Hałajczak i Małgorzata Dudek.
W przeniesieniu zbiorów pomogli czytelnicy, którzy wypożyczyli i dzięki temu przenieśli 10000 książek z 70000 woluminów posiadanych przez bibliotekę.
Wiele swojego wolnego czasu poświęcił przedsięwzięciu dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Mogilnie pan Marcin Zieliński.
W nowoczesnej bibliotece znajduje się wypożyczalnia o powierzchni 426 m², czytelnia wraz z salą konferencyjną, pracownia regionalna, sala interaktywna i multimedialna a także magazyny.
Przed przeprowadzką wszystkie pomieszczenia biblioteki mieściły się na powierzchni 240 m². Hala "Sokół" przed przebudową liczyła 937 m². Po przebudowie biblioteka wraz z tarasem zajmuje 1941 m².
W ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2016 - 2020" biblioteka otrzymała dofinansowanie wysokości 1.999.995,00 zł.
Dotacja celowa z Gminy Mogilno wynosiła 838.979,45 zł.
Wartość rzeczowego wkładu własnego biblioteki wynosiła 506.665,00 zł.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosił 3.345.640,00 bez uwzględnienia kosztów wyposażenia placówki.
Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP
Fot. MBP
Fot. MBP

Fot. MBP
Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP
Fot. MBP


Fot. MBP

Brak komentarzy: