poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych


.
Biblioteka Narodowa
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała dofinansowanie wysokości 21.122 zł z Programu Biblioteki Narodowej. Zakup nowości nowości wydawniczych do bibliotek.
Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
na lata 2014-2020,jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Program jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania
księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych
instytucji, a jednocześnie zmotywowania ich do systematycznego dbania o biblioteki samorządowe, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami obowiązującymi w tym zakresie.
Zadaniem Programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek

publicznych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizowania zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej
dla użytkowników bibliotek.

http://www.bn.org.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie może w 2015 zakupić nowości za: 
21.122 otrzymane z Biblioteki Narodowej 
25.000 przeznaczone na ten cel z budżetu Gminy Mogilno.
Wysokość dotacji z Narodowego Programu Czytelnictwa jest proporcjonalna do wysokości funduszy przeznaczanych na ten cel przez Gminę Mogilno.

Tegoroczna dotacja zostanie częściowo przeznaczona na zakup audiobuków