piątek, 28 kwietnia 2017

Amnestia dla czytelników

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie
ogłasza majową amnestię dla czytelników przetrzymujących książki.

Biblioteka nie pobiera opłat za przetrzymanie książek 
jeśli zostaną one oddane
 do końca maja 2017r.