czwartek, 24 września 2015

Spotkanie z Tomaszem Kardasiem

15 września 2015 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbyło się spotkanie z autorem książki Od początku było światło. Rzecz o Albercie Abrahamie Michelsonie

Fot. MBP
Tomasz Kardaś jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielem fizyki i pasjonatem postaci noblisty ze Strzelna. Autor od lat upowszechnia wiedzę o Michelsonie podkreślając jego wkład w rozwój fizyki na świecie. 

Fot. MBP
Prelekcja Tomasza Kardasia zawierała interesujące informacje o życiu prywatnym noblisty oraz o Strzelnie i strzelnianach końca XIX wieku. Towarzyszyła jej wystawa publikacji dotyczących Alberta Abrahama Michelsona. 

Fot. MBP