czwartek, 29 października 2015

Wystawa z okazji 70-lecia biblioteki


W holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie zaprezentowano wystawę dokumentów archiwalnych zatytułowaną Towarzystwo Czytelni Ludowych – materiały z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu, a także materiałów źródłowych dotyczących życia mogileńskiej książnicy. 

Fot. MBP

Ekspozycja poświęcona jest towarzystwu, które dało początek Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie. Dodatkowo wystawiono kilkanaście publikacji z oryginalnymi pieczęciami TCL, będących niegdyś własnością towarzystwa, które włączone zostały do księgozbioru biblioteki. 

Fot. MBP

Ponadto w gablotach zaprezentowano materiały archiwalne dotyczące życia biblioteki oraz kroniki, które stanowią cenną dokumentację historyczną. 

Fot. MBP