wtorek, 13 maja 2014

Rany Julek! Czyli jak Julian Tuwim został poetą

W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbył się zorganizowany przez pracowników Oddziału dla Dzieci finał konkursu Wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima.
Organizacja konkursu poprzedzającego spotkanie z Agnieszką Frączek, autorką książki „Rany Julek! Czyli jak Julian Tuwim został poetą” została dofinansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z priorytetu „Promocja czytelnictwa” na realizację zadania „Spotkajmy się w bibliotece – spotkania autorskie dla dzieci”.
W konkursie uczestniczyło 5 trzyosobowych zespołów uczniów reprezentujących szkoły podstawowe z Kwieciszewa, Mogilna, Padniewa i Wylatowa.
Fot. MBP
Zadaniem uczestników konkursu było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe w oparciu o biografię poety oraz o książkę Agnieszki Frączek "Rany Julek! Czyli jak Julian Tuwim został poetą"; zilustrowanie wybranego wiersza metodą dramy; ułożenie z puzzli okładki książki Agnieszki Frączek; ułożenie we właściwej kolejności wersów wiersza "Lokomotywa" oraz wykonanie ilustracji do wylosowanego tekstu Juliana Tuwima.
Kolejne miejsca w konkursie zajęły: 1) SP w Kwieciszewie, 2) Sp w Padniewie i w Wylatowie, 3) SP nr 3 w Mogilnie, 4) SP nr 2 w Mogilnie.
Fot.MBP
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek podczas którego z rąk autorki otrzymają opatrzone jej autografem książki "Rany Julek! Czyli jak Julian Tuwim został poetą". 
Szkoły, których reprezentanci brali udział w finale konkursu otrzymają dyplomy z gratulacjami.
Fot. MBP
Fot. MBP