poniedziałek, 2 maja 2016

Biblioteka inspiruje - zapraszamy na lekcje biblioteczne "Gniezno - Mogilno bliskie sąsiedztwo"

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie rozpoczął się cykl lekcji bibliotecznych Gniezno - Mogilno bliskie sąsiedztwo.
Dotychczas w zajęciach 28 i 29 kwietnia uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzelcach oraz uczniowie klasy V c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie.
Zajęcia zorganizowano z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski, ich celem jest przypomnienie uczniom początków polskiej państwowości i pokazanie jej związków z regionem.
Fot. MBP


Spotkania z młodzieżą są także okazją do zaprezentowania publikacji dotyczących historii Polski piastowskiej. Uczniowie mogą obejrzeć zarówno adresowane do nich wydawnictwa popularnonaukowe, albumowe oraz kroniki Galla Anonima, Jana Długosza, Wincentego Kadłubka i Thietmara z Merseburga a także publikacje w których najdawniejsza historia Polski przeplata się z początkami naszego miasta.
Fot. MBP
Fot. MBPFot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Zachęcamy nauczycieli i uczniów do uczestnictwa w zajęciach po uprzednim umówieniu terminu pod
nr telefonu: 
52 318 55 07.