czwartek, 19 maja 2016

Książkowe inspiracje


18 maja 2016 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie odbyły się kolejne zajęcia edukacyjne z książką popularyzujące czytelnictwo wśród dzieci. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się jak powstaje książka, z rozsypanych wyrazów układali drogę powstawania publikacji. Uzupełniali krzyżówkę wyrazami związanymi z książką, na podstawie rekwizytów odgadywali tytuły wierszy i baśni dla dzieci, udzielały prawidłowych odpowiedzi na zadawane pytania poprzez podniesienie odpowiedniej kartki oraz wykonywali działania matematyczne, których wynik umożliwiał odczytanie hasła. Dzieci oglądały także książki brajlowskie przeznaczone dla osób niewidomych zapisana jest oraz książkę brajlo-drukowaną czyli połączenie książki czarnodrukowej z tekstem w alfabecie Braille'a.
Etapem kończącym zajęcia było wspólne tworzenie regulaminu poszanowania książek i ozdabianie zakładek.
Uczestnikami środowych zajęć z książką byli uczniowie klasy trzeciej a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie z nauczycielką Małgorzatą Jakóbiak.

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP

Fot. MBP