czwartek, 5 maja 2016

Już wkrótce nowy lokal bibliotekiZ przyjemnością informujemy czytelników korzystających ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie oraz wszystkich mieszkańców,    
że  mogileńska biblioteka otrzymała dofinansowanie 

w I naborze wniosków w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2016 - 2020".

Nasza placówka złożyła wniosek o dofinansowanie adaptacji i modernizacji hali sportowej "Sokół" na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie.

Znaleźliśmy się na 20 miejscu wśród 89 placówek, które otrzymały środki na rozwój infrastruktury. wnioski złożyło 250 instytucji.

Mogileńska biblioteka zamierza zrealizować zadanie adaptacji hali do końca pierwszego kwartału 2017 r.