poniedziałek, 2 maja 2016

Majowa amnestia

MIEJSKA  BIBLIOTEKA  PUBLICZNA  W MOGILNIE  OGŁASZA
 AMNESTIĘ 
DLA  CZYTELNIKÓW  PRZETRZYMUJĄCYCH  KSIĄŻKI

KAŻDY CZYTELNIK, KTÓRY W MAJU 2016 ROKU ODDA PRZETRZYMANE KSIĄŻKI, BĘDZIE ZWOLNIONY Z OPŁATY ZA PRZETRZYMANIE

ZAPRASZAMY