poniedziałek, 30 maja 2016

Od 1 sierpnia 2016 r. Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci przy ul. Plac Wolności 22 będą nieczynne

Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie otrzymała dofinansowanie na zadanie Przebudowa budynku sali sportowej "Sokół" w Mogilnie na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 2 "Infrastruktura bibliotek 2016-2020".

Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze społeczeństwa ziemi mogileńskiej. Biblioteka po raz pierwszy otrzyma jedną siedzibę dla rozproszonego księgozbioru, który znajduje się w dwóch lokalach. Przestrzenny budynek pozwoli na zwiększenie poziomu usług dla czytelników.

Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych, starszych. matek z dziećmi. 

Biblioteka zamierza zrealizować zadanie do końca pierwszego kwartału 2017 r.

Jednocześnie dyrekcja i pracownicy MBP informują, że ze względów organizacyjnych, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci przy ul. Plac Wolności 22 będą zamknięte od 1.08.2016 r.

Część księgozbioru, głównie literatura dla dzieci i część literatury beletrystycznej zostanie przeniesiona do biblioteki w Urzędzie Miejskim.